[:ru]Фасадный декор из пенопласта[:ua]Фасадний декор з пінопласту[:]

[:ru]
Фасадный декор из пенопласта. Преимущества.

Еще с древних времен фасадный декор был украшением замков, поместий, домов и других сооружений. Для изготовления фасадного декора использовались различные материалы, например, камень, бетон или гипс. К сожалению, такой фасадный декор был тяжелым и очень нагружал фундамент строений, а со временем мог разрушаться и требовал реконструкции.
фасадный декорНо технологии не стоят на месте и в современном мире данным материалам есть отличная альтернатива – пенопласт.
Сложно переоценить преимущества фасадного декора из пенопласта.
Имея значительно меньший вес, он не нагружает фундамент и перекрытия зданий. Также это облегчает процесс монтажных работ и делает их стоимость ниже.
Цена пенопласта в соотношении других альтернативных материалов весьма приемлема, что делает такой фасадный декор более доступным.
Фасадный декор из пенопласта весьма долговечен. Он имеет прочное защитное покрытие, что позволяет ему сохранять первоначальный вид многие десятилетия и даже столетия.
Также такой фасадный декор устойчив к воздействию внешних факторов окружающей среди, таких, например, как ультрафиолет, влага, микроорганизмы, различные виды насекомых и т.д.
Еще одним немаловажным преимуществом является то, что фасадный декор имеет способность накапливать и сохранять тепло. Перекрывая мосты холода, он может служить в качестве дополнительного утеплителя дома.
Единственной проблемой фасадного декора являются трещины, но специалисты компании «ВИП Окшер» нашли решение и этой проблемы. Мы армируем фасадный декор сеткой по изобретенной нами технологии и используем специальные смеси. Такой метод производства полностью исключает возможность появления трещин фасадного декора.
Следовательно, фасадный декор именно из пенопласта лучшая альтернатива для декорирования Вашего дома.

[:ua]
Фасадний декор з пінопласту. Переваги.

Ще з давніх часів фасадний декор був прикрасою замків, маєтків, будинків та інших споруд. Для виготовлення фасадного декору використовувалися різні матеріали, наприклад, камінь, бетон або гіпс. На жаль, такий фасадний декор був важким і дуже навантажував фундамент будівель, а згодом міг руйнуватися і вимагав реконструкції.
фасадний декор Але технології не стоять на місці і в сучасному світі даним матеріалам є відмінна альтернатива – пінопласт.
Складно переоцінити переваги фасадного декору з пінопласту.
Маючи значно меншу вагу, він не навантажує фундамент і перекриття будівель. Також це полегшує процес монтажних робіт і робить їх вартість нижче.
Ціна пінопласту в співвідношенні інших альтернативних матеріалів вельми прийнятна, що робить такий фасадний декор більш доступним.
Фасадний декор з пінопласту досить довговічний. Він має міцне захисне покриття, що дозволяє йому зберігати первісний вигляд багато десятиліть і навіть століть.
Також такий фасадний декор стійкий до впливу зовнішніх факторів навколишнього середовища, таких, наприклад, як ультрафіолет, волога, мікроорганізми, різні види комах і т.д.
Ще однією важливою перевагою є те, що фасадний декор має здатність накопичувати і зберігати тепло. Перекриваючи мости холоду, він може служити в якості додаткового утеплювача будинку.
Єдиною проблемою фасадного декору є тріщини, але фахівці компанії «ВІП Окшер» знайшли рішення і цієї проблеми. Ми армуємо фасадний декор сіткою по винайденій нами технології та використовуємо спеціальні суміші. Такий метод виробництва повністю виключає можливість появи тріщин фасадного декору.
Отже, фасадний декор саме з пінопласту найкраща альтернатива для декорування Вашого будинку.

[:]