[:ru]Фасадный декор. Коррекция здания.[:ua]Фасадний декор. Корекція будівель.[:]

[:ru]
Фасадный декор.
Визуальная коррекция здания.

Впечатление, которое оставляет о себе внешний вид здания, а также его уникальность и неповторимость зависит от многих факторов. Весьма немаловажную роль в этом играет художественная отделка здания, то есть фасадный декор.
Именно фасадный декор сможет выделить любой дом из серой массы монотонных и однообразных сооружений, задать стиль и подчеркнуть индивидуальность.

Одной из функций фасадного декора, о которой мы не упоминали ранее, является его возможность визуально корректировать внешний вид дома:
• Изменить пропорции или размер сооружения, дабы оно смотрелось более гармонично (сделать здание выше, ниже, уже или шире).
• Скрыть дефекты.
• Скрыть внешние коммуникации и т.д.
Фасадный декор придаст любому зданию узнаваемые и неповторимые черты, расставит нужные акценты и подчеркнет достоинства.
Различают фасадный декор вертикального и горизонтального направления. К горизонтальному фасадному декору можно отнести карнизы, консоли, молдинги, межэтажные полосы; к вертикальному направлению – колонны, пилястры, полуколонны, базы и т.д.
Специалисты советуют использовать фасадный декор для горизонтального членения сооружений тогда, когда необходимо создать эффект солидности здания. Такой вариант замечательно подойдет строениям, которые имеет мало этажей и длинный фасад.
А вот строения с коротким фасадом и большой этажностью, лучше декорировать фасадным декором вертикального направления. Это визуально удлинит здание и сделает более легче общую композицию.
Экспериментируйте и создавайте неповторимые дизайны, а компания ViP Oksher предоставит наиболее обширный каталог фасадного декора и поможет подобрать подходящий вариант именно для Вашего дома.

[:ua]
Фасадний декор.
Візуальна корекція будівель.

Враження, яке залишає про себе зовнішній вигляд будівлі, а також його унікальність і неповторність залежить від багатьох факторів. Досить важливу роль в цьому відіграє художня обробка будівлі, тобто фасадний декор.
Саме фасадний декор зможе виділити будь-який будинок з сірої маси монотонних і одноманітних споруд, задати стиль і підкреслити індивідуальність.

Однією з функцій фасадного декору, про яку ми не згадували раніше, є його можливість візуально скоригувати зовнішній вигляд будинку:
• Змінити пропорції або розмір споруди, щоб вона виглядало більш гармонійно (зробити будівлю вище, нижче, вужче або ширше).
• Приховати дефекти.
• Приховати зовнішні комунікації і т.д.
Фасадний декор додасть будь-якому будинку впізнаваності і неповторні риси, розставить потрібні акценти і підкреслить достоїнства.
Розрізняють фасадний декор вертикального і горизонтального напрямку.
До горизонтальному фасадного декору можна віднести карнизи, консолі, молдинги, міжповерхові смуги; до вертикального напрямку – колони, пілястри, напівколони, бази і т.д.
Фахівці радять використовувати фасадний декор для горизонтального членування споруд тоді, коли необхідно створити ефект солідності будівлі. Такий варіант чудово підійде будовам, які мають небагато поверхів і довгий фасад.
А ось будови з коротким фасадом і великою кількістю поверхів, краще декорувати фасадним декором вертикального напрямку. Це візуально подовжить будівлю і зробить більш легше загальну композицію.
Експериментуйте і створюйте неповторні дизайни, а компанія ViP Oksher надасть найбільший каталог фасадного декору і допоможе підібрати варіант, що пасуватиме саме до Вашої оселі.

[:]